มอบเงินสนับสนุนสลากกาชาดการกุศล

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนสลากกาชาดการกุศล ผ่านทางอำเภอชัยบาดาล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

  • Date 2 กุมภาพันธ์ 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม