กิจกรรมชมรม Givers Club

งานมอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านลำสนธิและโรงเรียนท่าเยี่ยม และทาสีโรงเรียนบ้านลำสนธิ
โดยกิจกรรมชมรม Givers Club เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555

  • Date 6 เมษายน 2555
  • Tags โครงการด้านสังคม