พิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18 ธันวาคม 2558 ทรัพย์ทิพย์ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบ ๖๐ พรรษา ณ หมู่ 2 ตำบลบัวชุม ในการนี้ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านด้วย

  • Date 18 ธันวาคม 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม