โครงการปลูกต้นไม้ในโรงงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 บริษัททรัพย์ทิพย์พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในโรงงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหารกล่าวเปิดงาน “โครงการปลูกต้นไม้ในโรงงาน”

พนักงานบริษัท ทรัพย์ทิพย์ ทั้งหมดร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในโรงงาน

คุณศุภมงคล ศรีสถาพร ผู้อำนวยการสายการปฏิบัติการ ร่วมปลูกต้นไม้กับพนักงาน

พนักงานร่วมใจกันปลูกต้นไม้ คนละ 2 ต้น

  • Date 20 ตุลาคม 2555
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม