โครงการ Open house (เปิดบ้านทรัพย์ทิพย์) ประจำปี 2559

11 ตุลาคม 2559
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดโครงการ Open house (เปิดบ้านทรัพย์ทิพย์) ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาลเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดยผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานทั้ง 7 ตำบล 1 เทศบาล ได้แก่ ตำบลนิคมลำนารายณ์ ตำบลบัวชุม ตำบลท่ามะนาว ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลเกาะรัง ตำบลศิลาทิพย์ ตำบลลำนารายณ์ และเทศบาลตำบลลำนารายณ์ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาที่ดิน ลพบุรี และสถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯ ห้วยบง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดินและการปลูกมันสำปะหลัง รวมถึงวิทยากรจาก ธกส.สาขาลำนารายณ์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการเกษตรอีกด้วย

นอกจากจะได้ชมกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิดแล้ว งานนี้ได้ความรู้แน่นๆ กลับบ้านไปด้วย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือน แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ ได้อีกในโอกาสต่อไปนะครับ

  • Date 11 ตุลาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม