โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

19 ตุลาคม 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก “รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค” ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟและวัดโค้งรถไฟเจริญธรรม ร่วมกับชาวบ้านโค้งรถไฟและ รพ.สต.นิคมลำนารายณ์ค่ะ

🍀Sapthip
🍁สร้างคุณภาพพลังงานไทยใส่ใจสังคม

  • Date 19 ตุลาคม 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects