บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ต้อนรับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมคณะ

22 มีนาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้รับเกียรติต้อนรับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยได้รับความกรุณาจากท่านศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ นายสุรินทร์ แก้วดารา กำนันตำบลนิคมลำนารายณ์ นางบัวทอง ศิริสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ มาร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะในวันนี้ด้วย
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสบริษัทฯ ได้ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในวันนี้

  • Date 22 มีนาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม