พ.ย. 09

ทรัพย์ทิพย์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 2 – หมู่ 3 ต.หนองยายโต๊ะ, บ้านท่ามะดูก ต.นิคมลำนารายณ์ , บ้านน้อย ต.บัวชุม

และทยอยมอบให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก