ก.ย. 15

รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี พ.ศ.2566 “Zero Accident Campaign 2023” จากกระทรวงแรงงาน

รับรางวัลระดับเงิน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี พ.ศ.2566
“Zero Accident Campaign 2023” จากกระทรวงแรงงาน
——————————————————-
ด้วยนโยบายของผู้บริหาร ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดี พนักงาน ผู้รับเหมา เกิดความตระหนัก ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และมีสุขภาพอนามัยที่ดี จึงทำให้ยกระดับด้านการจัดการความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน จากระดับทองแดง ในปี 2564-2565 ขึ้นมาเป็นระดับเงิน ในปี 2565-2566 (สามารถยกระดับได้ภายใน 1 ปี)