ก.ย. 22

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกระทรวงแรงงาน โดยได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2565
———————————————–
ด้วยนโยบายของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และบริษัทได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 เป็นปีที่ 7 ได้รับรางวัลระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ได้เข้ารับรางวัลกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565