ก.ค. 21

รับรางวัล 3Rs Award ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill ประจำปี 2566

รับรางวัล 3Rs Award ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill ประจำปี 2566
—————————————
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้รับรางวัล 3Rs Award ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จากนโยบายของผู้บริหาร และความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกท่าน ในเรื่องความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ทรัพย์ทิพย์บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่ยั่งยืน