การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ

23 กรกฎาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุนการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ อำเภอชัยบาดาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเกาะรังและโรงเรียนบ้านหนองบง
ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาจากทั้ง 15 โรงเรียนด้วยนะครับ
  • Date 23 กรกฎาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects