กิจกรรมชมรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ

บริษัทได้จัดกิจกรรมชมรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ วันที่ 21-23 มกราคม 2555 เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่จังหวัดเพชรบุรี 

  • Date 21 มกราคม 2555
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม