งานประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2562

16 กรกฎาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบข้าวสารผ่านมูลนิธิพุทธรรมสงเคราะห์ลำนารายณ์ (พ้งไล้16) เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในงานประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2562 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นี้

  • Date 16 กรกฎาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects