งานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

23 กันยายน 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มและร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ในงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยท่านสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  • Date 23 กันยายน 2562
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ

Related Projects