จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

28 สิงหาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ส่งช่างจิตอาสาตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในวัดใกล้เคียงโรงงาน ได้แก่ วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม วัดบ้านไร่พัฒนา วัดเนินหาด วัดโบถส์ วัดสิงหาราม ตามโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

  • Date 28 สิงหาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects