จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

4 กรกฎาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล เพื่อนำโลหิตที่ได้ที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีต่อไป

  • Date 4 กรกฎาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects