ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

7 กรกฎาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทานอลและศึกษาสภาพการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และนำประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้ในการศึกษาต่อไปครับ#SAPTHIP#สร้างคุณภาพพลังงานไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • Date 7 กรกฎาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม