ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยคุณเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ในโครงการศึกษาดูงานศักยภาพการตลาดและการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การตลาดมันสำปะหลัง โดยมีนายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับด้วย

  • Date 6 กรกฎาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม