สนับสนุนข้าวสารในงานประเพณีทิ้งกระจาด

6 กรกฎาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนข้าวสารในงานประเพณีทิ้งกระจาด(ซิโกว)ประจำปี 2560 เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรและผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนารายณ์ (พ้งไล้16) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

  • Date 6 กรกฎาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม