ทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียน ปีที่ 6

เริ่มแล้ว!! ทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียน ปีที่ 6
โครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียน นำพนักงานจิตอาสา บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด สอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา และศูนย์เด็กเล็กตำบลบัวชุม เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น
  • Date 4 กรกฎาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects