ทำบุญกลางบ้าน…ประเพณีของหมู่บ้านที่จัดขึ้นทุกปีหลังปีใหม่ไทย

8 พฤษภาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัดร่วมสืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน ณ หมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ เพื่อทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ บูชาและอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่ บรรพบุรุษ ขอความคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เสริมสวัสดิมงคลความอุดมสมบูรณ์ของคนในหมู่บ้าน และขอให้ฝนตกตามฤดูกาล อันจะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์

  • Date 8 พฤษภาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects