บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

ประกาศ!!!!!!!!เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังทุกท่านบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด  เปิดรับซื้อหัวมันสดราคาดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ

  • Date 16 ตุลาคม 2560
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ