มหกรรมมีพลังงานมีความสุข พลังงานชุมชน พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน

ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานมหกรรมมีพลังงานมีความสุข พลังงานชุมชน พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน โดยสำนักงานพลังงาน จ.ลพบุรี วันที่ 17 ตุลาคม 2560

 

  • Date 17 ตุลาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม