ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ

3 เมษายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ได้รับเกียรติจากนายภายุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี

โดยที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลการศึกษาสมดุลน้ำ (Water Balance) และความต้องการใช้น้ำของจังหวัด ข้อมูลพื้นฐานยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาที่มีผลต่อการใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด รวมถึงการปัญหาและความต้องการจากภาคส่วนต่างๆ

  • Date 4 เมษายน 2560
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม