พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2559

10 มีนาคม 2559 ทรัพย์ทิพย์ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2559 ณ สวนจ่าเจน หมู่ 7 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

  • Date 10 มีนาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม