มอบน้ำดื่มร่วมสนับสนุนงานเทศกาลกินเจ ปี 2561

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบน้ำดื่มเพื่อร่วมสนับสนุนงานเทศกาลกินเจ ปี 2561 ณ มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนารายณ์
(พ่งไล้ 16) และ มูลนิธิลำนารายณ์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561

  • Date 9 ตุลาคม 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects