มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดชุมชน บ้านโค้งรถไฟ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

20 มีนาคม 2563 พนักงานจิตอาสาบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด และจิตอาสาชุมชนบ้านโค้งรถไฟ จัดทำหน้ากากอนามัยและส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือผ่าน อสม.บ้านโค้งรถไฟเพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกชุมชน สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  • Date 2 มิถุนายน 2563
  • Tags COVID-19