มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลชัยบาดาล จากกิจกรรมภายในบริษัท “ชวนขยับนับก้าว : 60ล้านก้าว ใน60วัน”

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลชัยบาดาล
จากกิจกรรมภายในบริษัท “ชวนขยับนับก้าว : 60ล้านก้าว ใน60วัน”
จำนวน 50,000 บาท
  • Date 16 มิถุนายน 2566
  • Tags โครงการด้านสังคม