ร่วมกับพี่น้องในชุมชนบ้านโค้งรถไฟปลูกต้นไม้ ในชื่อโครงการ “ถนนสวยบ้านโค้งรถไฟ ปี 2566”

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมกับพี่น้องในชุมชนบ้านโค้งรถไฟปลูกต้นไม้ ในชื่อโครงการ “ถนนสวยบ้านโค้งรถไฟ ปี 2566”
——————————————————————–
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ทรัพย์ทิพย์ได้จัดโครงการ “ถนนสวยบ้านโค้งรถไฟ ปี 2566” โดยโครงการนี้ พนักงานทรัพย์ทิพย์ พี่น้องในชุมชนบ้านโค้งรถไฟ และเด็กนักเรียน ช่วยกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นทองอุไร และตะแบก ข้างถนนตลอดเส้นทางตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้าน ผ่านด้านหน้าโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ จนถึงวัดบ้านโค้งรถไฟ เพื่อปรับปรุงทิวทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนบ้านโค้งรถไฟ
  • Date 7 กรกฎาคม 2566
  • Tags โครงการด้านสังคม