ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ

ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียยนบ้านโค้งรถไฟ
ม.6 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อว่าจ้างคุณครูสอนนักเรียนให้ครบชั้นเรียน
  • Date 25 กันยายน 2566
  • Tags โครงการด้านสังคม