ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศิริบรรพต อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

  • Date 19 ตุลาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม