ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

27 ตุลาคม 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด

  • Date 27 ตุลาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม