เกษตรกรแปลงใหญ่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง และแนวทางการรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลัง

6 มิถุนายน 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีนำเกษตรกรแปลงใหญ่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง และแนวทางการรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลัง

  • Date 6 มิถุนายน 2562
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ

Related Projects