เข้าร่วมสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

31 ตุลาคม 2561 พนักงานบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

  • Date 31 ตุลาคม 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects