โครงการถวายพัดลมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

      

3 สิงหาคม 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ถวายพัดลมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ให้กับวัดในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 7 วัด เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ในการประกอบพิธีการทางศาสนา การศึกษาพระธรรมวินัย

  • Date 3 สิงหาคม 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects