โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “จิตรอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

24 กรกฎาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “จิตรอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยสนับสนุนสารปรับปรุงดินเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ และร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สวนป่าซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงแม่น้ำป่าสัก ได้แก่ ต้นมะขาม และต้นมะค่าโมง ณ บริเวณพื้นที่สวนป่าตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

  • Date 24 กรกฎาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

Related Projects