โครงการพกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน

5 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลชัยบาดาล ตามโครงการพกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน โดยรวบรวมถุงผ้าจากผู้บริหารและพนักงาน เพื่อร่วมรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย และมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
#SAPTHIP
#ทรัพย์ทิพย์รักษ์โลกเลิกพลาสติก

  • Date 5 กรกฎาคม 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects