โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

18 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาพาน้องท่องโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากโครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียน ปีที่ 4 โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา และโรงเรียนบ้านบัวชุมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย กระบวนการผลิต และเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยตรง ซึ่งน้องๆ ตื่นเต้นและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

  • Date 18 กันยายน 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม