โครงการอาสาพาน้องเรียนปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

 

6 กรกฎาคม 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ดำเนินโครงการอาสาพาน้องเรียนปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีพนักงานทรัพย์ทิพย์ผู้มีจิตอาสาร่วมเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟและโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งจะสอนในทุกวันศูกร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น

  • Date 6 กรกฎาคม 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects