โครงการ Green Zone Green House ประจำปี 2561

  

12 กรกฎาคม 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดโครงการ Green Zone Green House ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมอบพันธุ์มะม่วงเพื่อปลูกในสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม สถานปฏิบัติธรรมวัดลำนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม ชุมชนบ้านโค้งรถไฟ รวม 600 ต้น เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ผลที่ใช้ประโยชน์ได้มากและเป็นแนวทางการส่งเสริมอาชีพของชุมชนได้ในอนาคต

โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาววริศรา ศรีโชติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ นายสุรินทร์ แก้วดารา กำนันตำบลนิคมลำนารายณ์ นายบุญส่ง เกตุปั้น หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม ผู้ใหญ่บัวทอง ศิริสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ นางสุวรรณี คณะพรม นางสรินลักษณ์ ศิริสุวรรณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ นายอำนวย รู้การนา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม นายรัศมี สิงห์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

#SAPTHIP
#สร้างคุณภาพพลังงานไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  

  • Date 12 กรกฎาคม 2561
  • Tags

Related Projects