โครงการ Open House ประจำปี 2562 และครบรอบ 10 ปีของทรัพย์ทิพย์

19 มิถุนายน 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดโครงการ Open House ประจำปี 2562 และครบรอบ 10 ปีของทรัพย์ทิพย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ สวนทรัพย์ทิพย์สร้างสุข บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
ได้รับเกียรติจากนายชุมพล ยินดีผล นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้แก่ ตำบลนิคมลำนารายณ์ ตำบลบัวชุม ตำบลเกาะรัง ตำบลศิลาทิพย์ ตำบลท่ามะนาว ตำบลลำนารายณ์ ตำบลหนองยายโต๊ะ และเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ ร้านค้า OTOP ประชารัฐในตำบลนิคมลำนารายณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในวันนี้
โอกาสนี้ได้มอบชุดพละในโครงการชุดสุขใจไปโรงเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ และ ร่วมปลูกต้นไม้ผลในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตต่อไป
  • Date 19 มิถุนายน 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects