บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ส่งทีมช่างจิตอาสาร่วมกับช่าง อบต.บัวชุม ซ่อมท่อประปา บริเวณวัดสิงหาราม

  • Client 14 มีนาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ส่งทีมช่างจิตอาสาร่วมกับช่าง อบต.บัวชุม ซ่อมท่อประปา บริเวณวัดสิงหาราม เนื่องจากเหตุไฟไหม้ป่าหญ้าทำให้ท่อส่งน้ำได้รับความเสียหาย ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติในพื้นที่ หมู่ 1 , 2 และหมู่ 3 ตำบลบัวชุม
  • Date 14 มีนาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects