๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม “๙ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง ” ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

  • Date 17 กุมภาพันธ์ 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม