บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการอำเภอยิ้มฯ

10 มีนาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการอำเภอยิ้มฯ และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด พานายอำเภอ ผู้ปกครองทานข้าวกับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนและหมุนเวียนไปทุกตำบล โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน มอบถุงยังชีพและออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม อาหาร และทุนการศึกษาครั้งละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี รวมถึงนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

  • Date 10 มีนาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม