วันสตรีสากลประจำปี 2560

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชัยบาดาล (กพส.อ.) และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม โดยจะมีการเดินรณรงค์เผยแพร่กิจกรรมของสตรี ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 นี้

  • Date 12 มีนาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม