ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 6 กันยายน 2554 พนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  • Date 6 กันยายน 2554
  • Tags โครงการด้านสังคม