ร่วมกิจกรรมวันแม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และแหล่งชุมชนใกล้เคียง

วันที่ 11 สิงหาคม 2554 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ กับโรงบ้านโค้งรถไฟ และโรงเรียนบัวชุม ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น ทรัพย์ทิพย์ ร่วมบริจาคขนม นมกล่อง และเลี้ยงขนมจีน ให้กับเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับแหล่งชุมชน

  • Date 11 สิงหาคม 2554
  • Tags โครงการด้านสังคม