โครงการโรงงานสีขาว ตรวจสารเสพติดพนักงาน

โครงการโรงงานสีขาว วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสารเสพติดพนักงานภายในโรงงานทั้งหมด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงาน ตระหนักถึงสารเสพติดให้โทษ และเป็นโรงงานที่ปลอดสารเสพติด

  • Date 27 กรกฎาคม 2554
  • Tags โครงการด้านสังคม