เปิดบ้านทรัพย์ทิพย์ให้นักเรียน-นักศึกษาได้เข้ามาเยี่ยมชม

วันที่ 22 กรกฏาคม 2554 คณะครู และนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ที่บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จำนวน 60 คน  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตคร่าวๆ และ เมื่อมีโอกาสจบไปก็สามารถที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯ ได้

  • Date 22 กรกฎาคม 2554
  • Tags โครงการด้านสังคม